Stichting Eekhoornopvang Nederland

Hoe werkt Stichting Eekhoornopvang?

Alle opgenomen eekhoorns krijgen de benodigde medische hulp en verzorging. Genezen verklaarde dieren worden teruggeplaatst in de vrije natuur. Voor de noodzakelijke ‘gewenning’ heeft de Stichting diverse ruimtes binnen en buiten beschikbaar. Na deze verschillende fases krijgen de eekhoorns de volledige vrijheid terug. Gewenning betekent dat de eekhoorns klaargemaakt worden voor de natuur. Willen ze zich in de natuur kunnen handhaven, dan moeten ze schuw zijn voor mensen en zelf voor hun voedsel kunnen zorgen.

Stichting Eekhoornopvang werkt bijna uitsluitend met vrijwilligers en ontvangt geen overheidssubsidies.
Eekhoorns worden gebracht door dierenbeschermingsorganisaties, dierenambulances, (overheids)instanties en particulieren uit het hele land. Na melding halen wij ook zelf eekhoorns uit het hele land op. Hoe sneller meldingen ons bereiken, hoe groter de kans dat de -kwetsbare- eekhoorns ziekte of verwondingen overleven.

Meer informatie

Voor meer informatie over Stichting Eekhoornopvang Nederland verwijzen wij u graag naar onze website www.eekhoornopvang.nl.