Stichting Egelbescherming NederlandEgelbescherming Nederland zet zich in om gewonde, zieke en verweesde egels op te vangen en medisch te verzorgen. Alle dieren worden opgevangen met als enig doel om de dieren weer gezond terug te plaatsen in de natuur. Onze opvang in Huizen aan de Landweg 3 is de grootste egelopvang van de wereld. Jaarlijks worden er meer dan 800 egels bij ons binnengebracht die in nood verkeren.

De opvang is in 1997 opgericht door de beheerder Jenny Kleve. De opvang heeft zich tijdens haar bestaan steeds verder gespecialiseerd in egels en dient nu als vraagbak voor particulieren, instellingen, overheid maar ook dierenartsen en andere geïnteresseerden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Stichting Egelbescherming Nederland verwijzen wij u graag naar onze website www.egelbescherming.nl.