De dieren die in het wild leven in Nederland hebben het zwaar. Door monocultuur, gebruik van gif, verstedelijking en verarming van het voedselaanbod door het uitsterven van insecten en andere voedingsbronnen neemt de populatie van de zoogdieren af.

De afgelopen decennia is naar schatting en o.b.v. tellingen de populatie gehalveerd. Dit geldt voor de beschermde zoogdieren. Voor de bedreigde diersoorten als bepaalde vleermuizen en muizen is de hulp al te laat. Deze zijn volledig verdwenen uit het Nederlandse landschap.

Voor de egels en eekhoorns is het nog niet te laat. Gelukkig beseffen steeds meer mensen en overheden dat de stand van deze bijzondere zoogdieren elk jaar meer afneemt en dat we actie moeten ondernemen om deze dieren te behouden.

Laat de natuur haar eigen gang gaan.
Vaak wordt ons gevraagd waarom wij de dieren helpen. Het antwoord is eenvoudig. De meeste dieren raken in nood door menselijk handelen. Verkeer, gif, verstrikt in netten, verarming leefomgeving en voedselaanbod, en ga zo maar door.
Daarom is het noodzakelijk dat dezelfde mens deze dieren weer helpt en daarnaast door informatie, advies, voorlichting en educatie ervoor zorgt dat heel veel leed voorkomen kan worden.

Het in stand houden van ons Wildlife Hospitaal zorgt ervoor dat gewonde, zieke en verweesde dieren de juiste zorg krijgen om terug te kunnen keren naar de natuur.

Maar door onderzoek en het delen van informatie en het geven van voorlichting dragen we ook bij aan het in stand houden van de populatie in de toekomst. Voor onze kinderen en kleinkinderen!