Deze website valt onder de verantwoording van Egelbescherming Nederland.

Contactgegevens:

Egelbescherming Nederland
Bakkenzuigerstraat 18
1333 HA  Almere

+31 (0)6 188 19 576  (contactpersoon voor pers en media)
www.egelbescherming.nl
info@egelbescherming.nl

KVK: Gooi-, Eem- en Flevoland 41195062
RSIN nummer: 806869288

 

Bankgegevens:

IBAN: NL22INGB0007620138
BIC: INGBNL2A
T.n.v. Egelbescherming Nederland

IBAN: NL64SNSB0785519750
BIC: SNSBNL2A
T.n.v. Egelbescherming Nederland