Algemeen Nut Beogende Instelling

Egelbescherming Nederland heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Aan welke eisen moet een instelling met ANBI-status voldoen?
  • zij draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut;
  • zij moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang;
  • zij mag niet bedoeld zijn om winst te maken;
  • zij moet voldoen aan eisen van integriteit;
  • zij mag niet te veel vermogen hebben;
  • en voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels.

 

Voordelen?
  • Vrijgesteld van belastingen over giften en donaties.
  • Als u een donatie doet, kunt u dit bedrag mogelijk aftrekken in uw belastingaangifte. Hiervoor gelden een aantal regels. Hierover kunt u meer lezen in onze Geef-folder.